Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Aelod o Dîm Paratoi Bwyd

Job Details
 • FWHRC2022215W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • Cyfradd tâl rhwng £9.50 a £10.50 yr awr yn dibynnu ar brofiad

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Rydym yn ehangu ein tîm yn Spooner’s, ein prif adran arlwyo wedi ei leoli yng Ngorsaf Harbwr yn Portmadog.

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig sy’n fodlon gweithio’n galed i ymuno a’n tîm ymroddedig o staff gegin sy’n gweithio yn Spooner’s. Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys paratoi bwyd ar gyfer ein gwasanaeth hamper poblogaidd, defnyddio cynnyrch lleol ffres, a pharatoi brechdanau a chinio ysgafn i ateb y galw disgwyliedig, neu i archebu. Byddwch hefyd yn gyfrifol am dasgau cegin sylfaenol fel glanhau a golchi llestri ac efallai y bydd gofyn i chi weithio yn ein Hystafelloedd Te yng ngorsaf Tan y Bwlch o bryd i'w gilydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwd dros baratoi a chyflwyno bwyd syml o ansawdd da. Mae profiad blaenorol o weithio ym maes lletygarwch neu arlwyo yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.

Sgiliau Craidd:

 

 • Profiad; naill ai'n broffesiynol neu mewn lleoliad domestig; o baratoi a chyflwyno prydau syml fel brechdanau
 • Rhaid bod yn chwaraewr tîm
 • Rhaid gallu gweithio yn annibynnol
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Yr gallu i weithio yn lan ac yn daclus
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hylendid bwyd a chegin yn ddymunol
 • Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

 

Swydd rhan amser yw hon, o gwmpas 2 neu 3 diwrnod yr wythnos. Bydd oriau gwaith yn amrywio a gallant fod yn hyblyg, i weddu i'r ymgeisydd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu gweithio yn ystod yr wythnos neu ar benwythnosau a bydd yn gyfforddus tra’n gweithio ar ei ben ei hun a dechrau'n gynnar i baratoi'r hamperi i ateb gorchmynion.

Mae hon yn swydd dymhorol i gychwyn cyn gynted a sy’n bosib a bydd yn para tan ddiwedd mis Hydref 2022 gyda’r opsiwn i ymestyn ow yw amgylchiadau’n caniatau. Cyfradd tâl rhwng £9.50 a £10.50 yr awr yn dibynnu ar brofiad. Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swydd hon yr hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email