Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Goruchwyliwr Bwyd a Diod

Job Details
 • FWHRC202217W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Full Time
 • £10.00 - £10.50 yr awr

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU â lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Spooner’s yw ein prif allfa arlwyo, wedi’i leoli yng Ngorsaf Harbwr yn Portmadog, sydd yn darparu lefel uchel o wasanaeth drwy gydol y diwrnod.

Mae gennym swydd agored ar gael fel Goruchwyliwr Bwyd a Diod yng Nghaffi, Bar a Gril Spooners. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yng nghaffi a bar yr allfa arlwyo brysur hon; gan gynhyrchu elw uchel a gwella safonau gwasanaeth cwsmeriaid. Ein nod yw darparu gwasanaeth a phrofiad eithriadol sy’n rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid. Yn y rôl hon bydd gofyn i chi oruchwylio tîm bach o Gynorthwywyr Bwyd a Diod ac arwain drwy esiampl, tra’n gweithio ar gownter y caffi a gwasanaethu cwsmeriaid wrth fyrddau yn ôl yr angen. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o weithio mewn amgylchedd arlwyo / lletygarwch. Mae hon yn swydd blaen tŷ felly mae'n rhaid bod gennych sgiliau cyfathrebu da a gwarediad cyfeillgar.

Sgiliau Craidd:

 • Profiad o weithio mewn diwydiant lletygarwch neu arlwyo, yn ddelfrydol o fewn caffi neu bwyty
 • Profiad goruchwylio
 • Chwaraewr Tîm Da
 • Y gallu i arddangos blaengaredd neu fel y cyfarwyddyd
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hylendid bwyd a chegin
 • Cymhwyster ‘Diogelwch Bwyd’ yn ddymunol
 • Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

Bydd yr ymeisydd llwyddianus yn gyfforddus tra’n gweithio mewn amgylchedd prysur a chyflym. Bydd ofyn i ymgeiswyr fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio sifftiau yn ystod y diwrnod, gyda’r nos ac ar bewythnosau. Bydd oriau gwaith yn amrywio hyd at 40 awr yr wythnos, efallai y bydd oriau rhan amser a hyblyg ar gael i weddu'r ymgeisydd.

Swydd dymhorol yw hon yn gorffen diwedd Hydref 2022 gyda’r opsiwn i ymestyn os yw amgylchiadau'n caniatau.

Cyfradd y cyflog yw £10.00 i £10.50 yr awr yn ddibynnol ar brofiad.

Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swydd hon yr hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email