Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Rheolwr

Job Details
 • 4945b
 • Telemat
 • Newcastle Emlyn (Carmarthenshire) with flexi / hybrid working options
 • Permanent, Full Time
 • Cyflog o £36,000 hyd at £50,000 y flwyddyn + Manteision gwych

Rheolwr(Gwasanaethau Cymorth TG)

Opsiynau gweithio hyblyg gan gynnwys rhan gweithio gartref ar gael.

Mae Telemat wedi bod yn darparu cymorth TG a gwasanaethau cysylltiedig i fusnesau ledled Cymru ers dros 25 mlynedd. Rydym yn ymfalchio mewn darparu gwasanaeth proffesiynol, dwyieithog ac o ansawdd uchel, ac rydym yn falch o’r ffaith bod llawer o’n cwsmeriaid wedi bod gyda ni ers y dechrau.

Mae Telemat yn rhan o Antur Cymru, menter gymdeithasol sy'n gweithio i ddiwallu anghenion cymunedau yng Nghymru trwy gefnogi busnesau bach a mawr sy’n ffynnu.

Mae ein cleientiaid yn amrywio o fusnesau sydd newydd ddechrau a busnesau mawr sydd wedi ennill eu plwyf, i elusennau a’r sector cyhoeddus, a gallwn ddarparu pecyn cyflawn o gymorth technegol ym maes TG, o isadeileddau rhwydwaith a gweinydd, i dechnolegau Cwmwl.

Mae cyfle gwych wedi codi i reolwr pobl profiadol sydd â gwybodaeth dda am TG, i ymuno â'n tîm a goruchwylio rheolaeth Telemat, gan sicrhau ein datblygiad parhaus fel darparwr TG arloesol.

Y Rôl – Rheolwr

Fel Rheolwr, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, arwain a chydlynu gweithrediadau yn cynnwys gosod allan cylidebau a chynigiadau, a chynllunio’r defnydd o ddeunyddiau ac adnoddau dynol er mwyn ennill/gweithredu ffynonellau incwm masnachol, ynghyd â rheoli gweithgaredd gwerthiant strategol.

Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys, er na fyddan nhw wedi’u cyfyngu i’r canlynol:

 • Gweithio gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr i osod rhaglen o newid o fewn y busnes i yrru perfformiad cyllidol ac arloesol cryf
 • Mewn cydweithrediad a’r Gweithredydd TG Cefnogol, ymchwilio, datblygu a darparu cynnyrch a gwasanaethau fydd yn creu incwm masnachol
 • Darparu adroddiadau monitro misol addas i’r Rheolwr Gyfarwyddwr a’r Bwrdd
 • Sicrhau rheolaeth effeithiol, symbyliad, hyfforddiant a datblygiad gweithwyr
 • Cynhyrchu tendrau’n gyson
 • Rhoi cynllun busnes a chyllidebau blynyddol, cynllun marchnata, prosiectau a chynllun datblygu at ei gilydd

Y Pecyn

 • Cyflog o £36,000 hyd at £50,000 y flwyddyn, yn agored i drafodaeth yn dibynnu ar brofiad
 • Contract parhaol, yn gweithio 37.5 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, (hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen o gwmpas oriau craidd o 8:00yb a 6:00yp)
 • Opsiynau gweithio hyblyg, sy'n eich galluogi i gyfuno gweithio gartref ac o'n swyddfeydd yng Nghastell Newydd Emlyn (Sir Gaerfyrddin)
 • 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Cynllun pensiwn
 • Rhaglen cefnogi gweithwyr
 • Cynllun beicio i gwaith

Ein Gofynion – Rheolwr

 • Profiad o weithredu ar lefel reoli mewn amgylchedd masnachol, yn ddelfrydol o fewn sefydliad TG neu debyg
 • Profiad o rheolaeth ariannol
 • Sgiliau TG da, gyda gwybodaeth ymarferol o Microsoft 365
 • Sgiliau prosesu a rheoli pobl rhagorol
 • Trefnus iawn, gyda'r gallu i reoli llwyth gwaith yn effeithiol
 • Trwydded yrru lawn y DU a'ch cerbyd eich hun

Mae ceisiadau ar gyfer y swydd Rheolwr hon i’w gyflwyno ar-lein, ac ni chaniateir unrhyw alwadau na CVs gan asiantaethau.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email