Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Cynorthwyydd Bwyd a Diod

Job Details
 • FWHRC202216W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Full Time
 • £7.50 - £9.50 yr awr

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU â lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Spooner’s yw ein prif allfa arlwyo, wedi’i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, sydd yn darparu lefel uchel o wasanaeth drwy gydol y diwrnod.

Rydym yn edrych am unigolion brwdfrydig sy’n fodlon gweithio’n galed i ymuno a’n tîm ymroddedig o staff blaen tŷ sy’n gweithio yng Spooner’s. Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys gwasanaethu cwsmeriaid wrth gownter y caffi neu wrth fwrdd, trin arian, glanhau byrddau ac cynorthwyo gyda dyletswyddau y gegin. Efallai y gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus hefyd weithio yn ein siop arlwyo fach newydd ar Orsaf yr Harbwr neu yn Ystafell De Orsaf Tan y Bwlch, gan ddarparu amrywiaeth a chyfle i ddatblygu eich sgiliau.Bydd profiad o weithio mewn caffi neu bwyty yn fuddiol ond nid yn hanfodol, bydd hyfforddiant llawn yn cael eu ddarparu.

Sgiliau Craidd:

 • Profiad mewn rôl blaen tŷ
 • Chwaraewr Tîm
 • Sgiliau Cyfathrebu Da
 • Y gallu i weithio'n lân ac yn daclus
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hylendid bwyd a chegin yn ddymunol
 • Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

Bydd yr ymeisydd llwyddianus yn gyfforddus tra’n gweithio mewn amgylchedd prysur a chyflym. Bydd ofyn i ymgeiswyr fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio sifftiau yn ystod y diwrnod, gyda’r nos ac ar bewythnosau. Bydd contract sero oriau yn cael ei gynnig i ddechrau, bydd oriau gwaith yn amrywio, gyda chontractau amser llawn, rhan amser ac achlysurol ar gael, a gallant fod yn hyblyg i weddu'r ymgeisydd.

Swydd dymhorol yw hon yn gorffen diwedd Hydref 2022, gyda'r opsiwn i ymestyn os yw amodau yn caniatau. Cyfradd tâl yw £9.50 yr awr i rai 21 oed a throsodd, £7.50 yr awr i rai dan 21 oed. Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swyddi hyn yr hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email