Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Goruchwyliwr Hyfforddiant a Digwyddiadau

Job Details
 • FWHRNLHF0011W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Boston Lodge Works, Penrhyndeudraeth
 • Contract, Part Time
 • £26,500 y flwyddyn (yn gymesur)

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ymgymryd â phrosiect mawr a ariennir gan y loteri genedlaethol a fydd yn darparu dehongliad ar draws y rheilffordd; yn datblygu sgiliau; ac yn gwarchod adeiladau hanesyddol yn Boston Lodge. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda’r cyhoeddiad diweddar am Safle Treftadaeth y Byd; mae gan y prosiect gysylltiadau agos â’r Safle ac mae’n rhannu’r un uchelgais i gael effaith gadarnhaol yn yr ardal.

Swydd allweddol i’r prosiect yw’r goruchwyliwr Hyfforddiant a Digwyddiadau a fydd yn helpu i drefnu ac yna darparu hyfforddiant sgiliau a chadw cofnodion dilynol ar gyfer gwirfoddolwyr peirianneg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn helpu i hwyluso gweithdai i ysgolion ac aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb.

Sgiliau craidd:

 • Sgiliau peirianneg sy’n berthnasol i reilffordd treftadaeth a gefnogir gan gymhwyster perthnasol
 • Sgiliau arwain tîm a phrofiad sy’n dangos y gallu i hwyluso nifer o brosiectau yn effeithiol.
 • Profiad o hyfforddi a mentora
 • Gallu amlwg i ganolbwyntio ar bobl ac yn meddu ar sgiliau rheoli cysylltiadau rhagorol gan ddangos y gallu i weithio gyda gwirfoddolwyr a staff ar bob lefel
 • Gallu cynllunio nifer o ffrydiau gwaith
 • Sgiliau gweinyddol da i gefnogi gweithgareddau a thimau gwirfoddoli
 • Profiad amlwg o gyfathrebu’n effeithiol
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais glir yn ogystal â gwybodaeth am y rheilffyrdd, a’r ardal leol

Gallwn gynnig:

 • Cyflog o £15,900 (£26,500 y flwyddyn yn gymesur)
 • O leiaf 28 diwrnod o wyliau â thâl yn gymesur, gan gynnwys pob gŵyl banc a gŵyl gyhoeddus
 • Cofrestru ar gyfer cynllun pensiwn y cwmni ar ôl y cyfnod cymhwyso
 • Tâl salwch uwch y cwmni
 • Manteision teithio ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri ac ar reilffyrdd cenedlaethol yn unol â rheolau Teithio Staff y Rheilffyrdd sydd ar waith adeg cyflogaeth.

Contract 0.6 cyfwerth ag amser llawn ydy hwn am 2 flynedd, a fydd yn dechrau yn ystod tymor yr Hydref, 2022, yn Boston Lodge, Minffordd, Penrhyndeudraeth. Bydd angen gweithio rhywfaint ar benwythnosau ar gyfer y swydd hon. Rhaid i ymgeiswyr fod yn barod i fod yn hyblyg o ran oriau / diwrnodau gwaith er mwyn hwyluso’r gweithgorau a arweinir gan wirfoddolwyr.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email