Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Glanhawr Gorsaf

Job Details
 • FWHRC202213W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 yr awr

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU â lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Gorsaf yr Harbwr ym Mhorthmadog yw ein gorsaf brysuraf a chanolbwynt ein gweithrediadau.

Rydym yn chwilio am unigolion gweithgar, onest i ymuno â'n tîm ymroddedig o staff glanhau sy'n gweithio ar Reilffyrdd Ffestiniog ag Eryri. Bydd y rôl hon yn bennaf yn cwmpasu gweithio sifftiau yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, fodd bynnag mae'n bosibl y bydd angen i lanhawyr weithio mewn gorsafoedd eraill ar sail rhyddhad. Yng Ngorsaf yr Harbwr y prif gyfrifoldebau bydd glanhau'r Caffi a'r Bar a phlatfformau a thoiledau'r orsaf. Yn yr amseroedd digynsail hyn, bydd gan ein staff glanhau gyfrifoldeb arbennig am sicrhau bod ein hadeiladau yn ddiogel o ran Covid ar gyfer staff a chwsmeriaid. Rhaid eich bod yn gallu gweithio'n lân ac yn daclus; yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o lanhau masnachol, fodd bynnag gellir darparu hyfforddiant os oes angen.

Sgiliau Craidd:

 

 • Yn gallu darparu lefelau glendid rhagorol
 • Swydd ‘Blaen Tŷ’ felly gwarediad cyfeillgar
 • Yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun neu fel y cyfarwyddyd
 • Chwaraewr Tîm
 • Rhaid bod yn brydlon ac yn ddibynadwy bob amser
 • Sgiliau Cyfathrebu Da

 

Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

Dylai ymgeiswyr fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio sifftiau unrhyw ddiwrnod o'r wythnos. Bydd angen gweithio ar ben eich hun ar gyfer y swydd hon. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr weithio mewn lleoliadau nad ydynt yn hawdd ei cyraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus a bydd angen cychwyn am 6yb neu ynghynt felly mae mynediad at gludiant preifat a thrwydded yrru llawn yn ddymunol.

Bydd contract sero oriau yn cael ei gynnig i ddechrau, bydd oriau gwaith yn amrywio a gallant fod yn hyblyg, i weddu'r ymgeisydd.

Swydd dymhorol yw hon i ddechrau cyn gynted â phosibl hyd at ddiwedd mis Hydref 2022. Cyfradd y cyflog yn cwrdd â'r Cyflog Byw Cenedlaethol. Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swydd hon yr hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email