Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Cynorthwywyr Swyddfa Archebu

Job Details
  • FWHRBO202203W
  • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
  • Porthmadog
  • Temporary, Full Time
  • £7.50 - £9.50 yr awr

Mae’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o’r rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Rydym yn gweithredu trenau bob dydd o ddiwedd mis Mawrth i ddiwedd mis Hydref.

Rydym yn chwilio am unigolion gweithgar, brwdfrydig i ymuno â'n tîm masnachol, yn gweithio yn ein Swyddfa Archebu Porthmadog. Swydd weinyddol yw hon yn bennaf, gyda dyletswyddau'n cynnwys cymryd archebion dros y ffôn, prosesu archebion ac ateb ymholiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn a thrwy e-bost. Byddai profiad o weithio mewn rôl debyg o fantais ond nid yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu, fodd bynnag rhaid i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â gweithio gyda systemau cyfrifiadurol ac e-bost.

Sgiliau Craidd:

 

  • Rhaid bod yn rhifog, llythrennog a gyda sgiliau cyfrifiadurol da
  • Profiad o weithio mewn rôl weinyddol yn ddymunol
  • ‘Rôl Blaen Tŷ’ felly bydd sgiliau cyfathrebu da a thueddiad siriol yn hanfodol
  • Ymddangosiad smart yn dilyn cod gwisg

 

Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

Mae hon yn swydd dymhorol i gychwyn cyn gynted a sy’n bosib a bydd yn para tan ddiwedd mis Hydref 2022. Bydd contract sero oriau yn cael ei gynnig i ddechrau, bydd oriau gwaith yn amrywio i gynnwys sifftiau yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau a gall fod yn hyblyg i weddu'r ymgeisydd. Efallai y bydd swydd amser llawn ar gael ar gyfer tymor prysur yr Haf, o ddiwedd mis Mai i ganol mis Medi.

Cyfradd tâl yw £9.50 yr awr i rai 21 oed a throsodd, £7.50 yr awr i rai dan 21 oed. Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swyddi hyn yr hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email