Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Rheolwr Prosiect Adeiladu

Job Details
  • FWHRNLHF0008W
  • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
  • Penrhyndeudraeth
  • Contract, Part Time
  • Cyflog o £29,000 yn gymesur

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn edrych am Rheolwr Prosiect Adeiladu rhan-amser sydd â phrofiad o adeiladu, gan gynnwys cadwraeth, i gefnogi’r gwaith o gyflawni cam adeiladu prosiect sylweddol drwy ddarparu cyswllt o ddydd i ddydd â’r contractwr ar y safle a chysylltu â Staff Boston Lodge i cadw'r safle yn weithredol.

Mae (RhFfE) yn dechrau cyflawniad prosiect sylweddol sydd wedi ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol a fydd yn darparu dehongliad ar draws y rheilffordd, yn datblygu sgiliau ac yn gwarchod adeiladau hanesyddol yng Ngweithdai Boston Lodge. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda chyhoeddiad diweddar Safle Treftadaeth y Byd, menter sydd a chysylltiadau agos ac uchelgeisiau cyflun hefo’r prosiect, i greu effaith gadarnhaol yn yr ardal.

Mae'r swydd yn rhan-amser, 20 awr yr wythnos, am 18 mis a byddai angen i ddeiliad y swydd allu bod ar y safle am ran o rhan fwyaf o ddyddiau'r wythnos. Y cyflog yw £29,000 y flwyddyn pro rata. Dyddiad cychwyn i'w gadarnhau ond disgwylir mai Medi/Hydref 2022 fydd hi, gan ddechrau ychydig cyn y disgwylir i'r contractwr ddod i mewn i'r safle.

Dylai pob cais fod trwy wefan y prosiect lle gellir ddod o hyd i'r ffurflen gais a gwybodaeth bellach.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email