Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Glanhawr Cerbydau

Job has expired!

Job FWHRO20222W has expired and is no longer available.

Please click here to see a list of current jobs being advertised.

Job Details
 • FWHRO20222W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Gorsaf Dinas, ger Caernarfon
 • Temporary, Full Time
 • Cyflog Byw Cenedlaethol

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Rydym yn rhedeg trenau yn ddyddiol rhwng ddiwedd fis Mawrth i ddiwedd fis Hydref.

Rydym yn edrych am lanhawr cerbydau i weithio gyda'r tîm bach sy'n gofalu am ein cerbydau ar Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau glanhau gan gynnwys glanhau cerbydau yn fewnol ac yn allanol, a dyletswyddau glanhau cyffredinol gan gynnwys toiledau'r orsaf. Bydd y swydd hon wedi'i lleoli yng ngorsaf Dinas, ger Caernarfon, ond efallai y bydd gofyn i chi weithio mewn lleoliadau eraill ar adegau. Rhaid i chi allu gweithio'n lân ac yn daclus; yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o lanhau masnachol, fodd bynnag, brwdfrydedd a pharodrwydd i weithio'n galed yw'r cyfan sydd ei angen gan y gellir darparu hyfforddiant llawn.

Sgiliau Craidd:

 • Y gallu i ddarparu lefelau glendid rhagorol
 • Sgiliau cyfathrebu da a gwarediad siriol yn hanfodol
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun neu yn ôl y cyfarwyddyd
 • Rhaid gallu gweithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dîm bach
 • Rhaid bod yn barod i weithio y tu allan ym mhob tywydd
 • Rhaid bod yn brydlon ac yn ddibynadwy bob amser
 • Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

Bydd oriau gwaith hyd at 40 awr yr wythnos. Byddai'r ymgeisydd delfrydol yn gallu gweithio sifftiau unrhyw ddiwrnod o'r wythnos, gan gynnwys penwythnosau.

Bydd angen gweithio ar ben eich hun ar gyfer y swydd hon. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr weithio mewn lleoliadau nad ydynt yn hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus ac efallai y bydd angen cychwyn sifftiau yn gynnar yn y bore felly mae mynediad at gludiant preifat a thrwydded yrru llawn yn ddymunol.

Swydd dymhorol yw hon i gychwyn ar unwaith hyd at ddiwedd fis Hydref 2022. Cyfradd tâl yn cwrdd â bywoliaeth cenedlaethol / isafswm cyflog ar gyfer oedran. Rhaid bod gan ymgeiswyr am y swydd hon yr hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email