Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Cynorthwyydd Bwyd & Diod (Tan Y Bwlch)

Job Details
  • FWHRC202212W
  • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
  • Maentwrog
  • Temporary, Full Time
  • £7.50 - £9.50 yr awr

Mae’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o’r rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Ystafell De Orsaf Tan y Bwlch ydy ein hystafell lluniaeth wedi ei leoli yn yr orsaf syfrdanol o Dan y Bwlch ynghanol y Parc Cenedlaethol.

Rydym yn edrych am unigolion sydd yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i ymuno a’n tîm ymroddgar o staff blaen tŷ sy’n gweithio yn Ystafell De Orsaf Tan y Bwlch, Maentwrog. Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys gweini ar gwsmeriaid, trin pres, clirio byrddau a helpu gyda dyletswyddau’r gegin. Mi fuasai profiad o weithio mewn caffi neu fwyty yn fantais ond ddim yn hanfodol gan fydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Sgiliau Craidd:

 

  • Profiad mewn rôl ‘blaen tŷ’
  • Chwaraewr tîm
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Y gallu i weithio’n lân ac yn daclus
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hylendid bwyd a chegin yn ddymunol

 

Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol. Gan fod yr orsaf mewn lleoliad ynysig mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr defnydd o gludiant preifat i gludo nhw nôl ac ymlaen o’u gwaith.

Fe ddylai’r ymgeiswyr fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio shifftiau ar ddyddiau’r wythnos a’r penwythnos. Bydd contract sero oriau yn cael ei gynnig yn y lle cyntaf, bydd oriau gwaith yn amrywio ac o bosib bydd modd eu haddasu i’r ymgeisydd.

Swydd dymhorol yw hon i ddechrau cyn gynted â phosibl hyd at ddiwedd mis Hydref 2022, gyda'r opsiwn i ymestyn os yw amodau yn caniatau. Cyfradd y cyflog £9.50 yr awr ar gyfer ymgeiswyr 23 oed neu hŷn, yn fwy na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol i rai o dan 23 oed. 


 

Mae’n rhaid bod ymgeiswyr i’r swydd yma gyda’r hawl i weithio yn y DU.

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email