Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Gweithiwr Bar / Bartender

Job Details
 • FWHRC202209W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 - £9.80 yr awr

Mae’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o’r rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Bar, Caffi a Gril Spooners yw ein prif allfa arlwyo, wedi’i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, sydd yn darparu lefel uchel o wasanaeth drwy gydol y diwrnod.

Rydym yn edrych am ‘Bartenders’ ar gyfer bar arobryn CAMRA Spooner's. Bydd dyletswyddau allweddol yn cynnwys gwasanaethu cwsmeriaid, trin arian a chlirio byrddau. Mae profiad o weithio bar prysur yn cael ei ffafrio ond nid yw'n hanfodol, gan y rhoddir hyfforddiant i'r ymgeisydd cywir.

Sgiliau Craidd:

 • Profiad mewn rôl Blaen Tŷ
 • Chwaraewr Tîm
 • Sgiliau Cyfathrebu Da
 • Y gallu i weithio'n lân ac yn daclus
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o hylendid bwyd a chegin yn ddymunol
 • Byddai gwybodaeth sylfaenol am Reoli Seler yn fantais ond nid yw’n hanfodol
 • Byddai diddordeb yn y diwydiant diodydd a gwybodaeth am ‘Cask Ales’, Gwin a ‘Cocktails’ yn fanteisiol

Mi fuasai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais yn ogystal â gwybodaeth o’r rheilffyrdd a’u teithwyr; a’r ardal leol.

Bydd yr ymeisydd llwyddianus yn gyfforddus tra’n gweithio mewn amgylchedd prysur a chyflym. Bydd ofyn i ymgeiswyr fod yn hyblyg ac yn gallu gweithio sifftiau yn ystod y diwrnod, gyda’r nos ac ar bewythnosau. Bydd contract sero oriau yn cael ei gynnig i ddechrau, bydd oriau gwaith yn amrywio a gallant fod yn hyblyg i weddu’r ymgeisydd.

Swydd dymhorol yw hon i ddechrau cyn gynted â phosibl hyd at ddiwedd mis Hydref 2022. Cyfradd y tâl yw £9.50 a £9.80 yr awr. Rhaid i ymgeiswyr am y swydd hon fod yn 18 oed neu'n hŷn a bod â'r hawl i weithio yn y DU. 

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Get the latest North Wales jobs sent directly to your inbox with tailored email job alerts.
Blog
Read our news articles, job round-ups of the most exciting career opportunities and location guides focused on what it's like to live and work in North Wales on our blog.
Career Advice
Gain expert advice to help make the most of your job search, including CV and interview tips, with our Career Advice.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email