Learn More

We use our cookies and third party cookies to improve our services, obtain statistics, allow you to remember your login details, and to facilitate your interaction with social networks. By continuing to navigate you consent to the use of cookies.

Ffestiniog & Welsh Highland Railways Jobs

Goruchwyliwr Hyfforddiant a Digwyddiadau
 • FWHRNLHF0011W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Boston Lodge Works, Penrhyndeudraeth
 • Contract, Part Time
 • £26,500 y flwyddyn (yn gymesur)

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ymgymryd â phrosiect mawr a ariennir gan y loteri genedlaethol a fydd yn darparu dehongliad ar draws y rheilffordd; yn datblygu sgiliau; ac yn gwarchod adeiladau hanesyddol yn Boston Lodge. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda’r cyhoeddiad diweddar am Safle Treftada...

Training & Events Supervisor
 • FWHRNLHF0011
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Boston Lodge Works, Penrhyndeudraeth
 • Contract, Part Time
 • £26,500 pro rata

The Ffestiniog and Welsh Highland Railway is starting delivery of a major national lottery funded project that will provide interpretation across the railway; develop skills; conserve historic buildings at Boston Lodge. This is an exciting time with the recent World Heritage Site announcement with w...

Construction Project Manager
 • FWHRNLHF0008
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Penrhyndeudraeth
 • Contract, Part Time
 • £29,000 per annum pro rata

The FFWHR is looking for a part-time Construction Project Manager with experience of construction, including conservation, to support the delivery of the construction phase of a major project by providing day to day contact with the contractor on site and liaising with Boston Lodge Staff to keep the...

Rheolwr Prosiect Adeiladu
 • FWHRNLHF0008W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Penrhyndeudraeth
 • Contract, Part Time
 • Cyflog o £29,000 yn gymesur

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn edrych am Rheolwr Prosiect Adeiladu rhan-amser sydd â phrofiad o adeiladu, gan gynnwys cadwraeth, i gefnogi’r gwaith o gyflawni cam adeiladu prosiect sylweddol drwy ddarparu cyswllt o ddydd i ddydd â’r contractwr ar y safle a chysylltu â Staff Boston Lodge i ca...

Works Administration Trainee
 • FWHRNLHF0009
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Penrhyndeudraeth
 • Temporary, Full Time
 • National Living Wage

Are you interested in working in the heritage sector?

Are you looking for a way to gain experience?

The Ffestiniog and Welsh Highland Railway has three trainee posts available as part of the Interpretation and Boston Lodge Project funded by the National Heritage Lottery Fund. We are currently look...

Hyfforddai Gweinyddu Gwaith
 • FWHRNLHF0009W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Penrhyndeudraeth
 • Contract, Full Time
 • Cyflog Byw Cenedlaethol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y sector treftadaeth?

Ydych chi’n chwilio am ffordd o gael profiad?

Mae gan Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri dair swydd i hyfforddeion fel rhan o Brosiect Dehongli’r Rheilffyrdd a Boston Lodge a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. 

Ar h...

Gweithiwr Bar / Bartender
 • FWHRC202209W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 - £9.80 yr awr

Mae’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o’r rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Bar, Caffi a Gril Spooners yw ein prif allfa arlwyo, wedi’i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, sydd yn darparu lefel uchel o wasanaeth drwy gydol y diwrno...

Bartender
 • FWHRC202209
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 - £9.80 per hour

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. Spooner's Grill, Cafe & Bar is our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, delivering a high level of service throughout the day.  

W...

Food & Beverage Assistant (Tan y Bwlch)
 • FWHRC202212
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Maentwrog (near Blaenau Ffestiniog)
 • Temporary, Full Time
 • £7.50 - £9.50 per hour

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. Tan y Bwlch Station Tea Room is our refreshment room situated at the stunning Tan y Bwlch Station in the heart of the National Park. 

We are looking for hard...

Cynorthwyydd Bwyd & Diod (Tan Y Bwlch)
 • FWHRC202212W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Maentwrog
 • Temporary, Full Time
 • £7.50 - £9.50 yr awr

Mae’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o’r rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Ystafell De Orsaf Tan y Bwlch ydy ein hystafell lluniaeth wedi ei leoli yn yr orsaf syfrdanol o Dan y Bwlch ynghanol y Parc Cenedlaethol.

Rydym yn edrych am unig...

Station Cleaner
 • FWHRC202213
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 per hour

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. Harbour Station in Porthmadog is our busiest station and the centre of our operations.

We are looking for hardworking, honest individuals to join our dedicat...

Glanhawr Gorsaf
 • FWHRC202213W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 yr awr

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU â lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Gorsaf yr Harbwr ym Mhorthmadog yw ein gorsaf brysuraf a chanolbwynt ein gweithrediadau.

Rydym yn chwilio am unigolion gweithgar, onest i ymuno â'n tîm ymroddedig o st...

Food Preparation Team Member
 • FWHRC202215
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • £9.50 to £10.50 per hour, dependent on experience

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. We are expanding our team at Spooner's, our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog.

We are looking for a hardworking, enthusiastic in...

Aelod o Dîm Paratoi Bwyd
 • FWHRC2022215W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Part Time
 • Cyfradd tâl rhwng £9.50 a £10.50 yr awr yn dibynnu ar brofiad

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Rydym yn ehangu ein tîm yn Spooner’s, ein prif adran arlwyo wedi ei leoli yng Ngorsaf Harbwr yn Portmadog.

Rydym yn edrych am unigolyn brwdfrydig sy’n fodlon gweithi...

Food & Beverage Assistant
 • FWHRC202216
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Full Time
 • £7.50 - £9.50 per hour

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. Spooner's is our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, delivering a high level of service throughout the day.

We are looking for ha...

Food & Beverage Supervisor
 • FWHRC202217
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Full Time
 • £10.00 - £10.50 per hour

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia. Spooner's Grill, Cafe & Bar is our main catering outlet situated on Harbour Station in Porthmadog, delivering a high level of service throughout the day.

We ...

Cynorthwyydd Bwyd a Diod
 • FWHRC202216W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Full Time
 • £7.50 - £9.50 yr awr

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU â lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Spooner’s yw ein prif allfa arlwyo, wedi’i leoli yng Ngorsaf yr Harbwr yn Porthmadog, sydd yn darparu lefel uchel o wasanaeth drwy gydol y diwrnod.

Rydym yn edrych am ...

Goruchwyliwr Bwyd a Diod
 • FWHRC202217W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog
 • Temporary, Full Time
 • £10.00 - £10.50 yr awr

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU â lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri. Spooner’s yw ein prif allfa arlwyo, wedi’i leoli yng Ngorsaf Harbwr yn Portmadog, sydd yn darparu lefel uchel o wasanaeth drwy gydol y diwrnod.

Mae gennym swydd agored...

Swyddog Lleoliadau Gwaith
 • FWHRNLHF0010W
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog + posibilrwydd o weithio gartref rhywfaint o’r amser
 • Contract, Part Time
 • Cyflog o £26,500 y flwyddyn (yn gymesur)

Mae Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri yn ymgymryd â phrosiect mawr a ariennir gan y loteri genedlaethol a fydd yn darparu dehongliad ar draws y rheilffordd; yn datblygu sgiliau; ac yn gwarchod adeiladau hanesyddol yn Boston Lodge. Mae hwn yn gyfnod cyffrous gyda’r cyhoeddiad diweddar am Safle Treftada...

Work Placement Officer
 • FWHRNLHF0010
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Porthmadog + possibility of some home working
 • Contract, Part Time
 • £26,500 per annum (pro rata)

The Ffestiniog and Welsh Highland Railway is starting delivery of a major national lottery funded project that will provide interpretation across the railway; develop skills; conserve historic buildings at Boston Lodge. This is an exciting time with the recent World Heritage Site announcement with w...

 • 1
Total number of jobs 20 Results per page
Sign up to receive our latest North Wales jobs by email
Sign up for email job alerts
Never miss out on your perfect career opportunity again by having the latest jobs in North Wales sent directly to your inbox.
Blog
Bringing you a host of news articles, North Wales location guides and much more.
Career Advice
We share our top tips to help you throughout every stage of your job application, from writing a winning CV to accepting a job offer.
Email job alerts

Sign up to receive our latest North Wales jobs by email