Welsh Speaker - Full Time Permanent


Company 

Teleperformance

Location 

Marianglas

Employment Hours 

Full Time

Employment Type 

Permanent

Salary 

Job Requirements/Description

UK job adverts Image 8-18-2023

 

Swyddfa - CYMRAEG

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid – Llawn Amser

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg – Llawn Amser

 

Gweithle: Gweithio o gartref

Cyflog: £12.44 yr awr (£24,258 y flwyddyn)

Dyddiad cychwyn – Llun 1st , July, 2024

Oriau hyfforddi: Llun – Gwener 9yb – 5.30yh

Oriau gwaith:  Cytundeb 37.5 awr (5 diwrnod)

Yn ystod yr wythnos: Hyblyg rhwng Llun – Gwener 8yb – 8yh

Penwythnosau:  Hyblyg Sadwrn a Sul rhwng 9yb – 5.30yh

Pwy ydym ni?

Teleperformance yw'r arweinydd byd-eang mewn rheoli profiad cwsmeriaid aml-sianel.

Rydym yn gweithio ar ran brandiau blaenllaw ledled y byd i ddarparu gwasanaeth ac atebion gwych i gwsmeriaid ar eu rhan. Rydym wedi bod yn gwneud hyn ers 1978, a bob blwyddyn rydym yn rhyngweithio â mwy na 35% o boblogaeth y byd. Ein hathroniaeth yn trawsnewid angerdd yn Ragoriaeth!

 Y Rôl

Mae ein galwyr eisiau siarad â phobl â phersonoliaeth. Pobl fydd yn gwrando, yn gofyn y cwestiynau cywir ac yn cynnig yr atebion sy'n eu gadael yn gwenu. Dyna pam y byddwn yn eich annog i fod yn chi eich hun yn ein busnes sy'n symud ac yn tyfu'n gyflym.

Yn y rôl hon byddwch yn gweithio fel rhan o'n tîm Bureau. Mae’r tîm yma yn arbenigo mewn trin galwadau ar draws ystod o ddatrysiadau i`r cleientiaid a cynnig gwasanaethau wrth gefn.

I ddechrau, bydd y rôl hon yn golygu gweithio ar ran un o'n cleientiaid blaenllaw.

Byddwch yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid wrth gynorthwyo gydag amrywiaeth o ymholiadau cwsmeriaid a chefnogi cwsmeriaid trwy drin galwadau i mewn. O'r herwydd, rydym yn chwilio am bobl ag agwedd sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, gwrando gweithredol, sgiliau cwestiynu effeithiol, a gwybodaeth gref am gynnyrch.

Mae hon yn rôl sy'n golygu mae chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i bobl sy'n chwilio am atebion cadarnhaol ac effeithiol.

 

 

Beth sydd ei angen arnoch chi?

  • Agwedd dda a'r gallu i ryngweithio â llawer o wahanol bobl.
  • Yn hyderus mewn cynnal sgyrsiau gwych mewn swydd broffesiynol trwy ryngweithio llais ac e-bost.
  • Gwydnwch, a dull ymroddedig o ddarparu gwasanaeth rhagorol mewn amgylchedd cyflym, wedi'i yrru gan darged.
  •  Defnyddiwr PC cymwys, gan ddefnyddio systemau lluosog, Word ac Excel
  • Hyblygrwydd, presenoldeb gwych a chadw amser da i sicrhau eich bod ar gael i'n cwsmeriaid.

 

Beth allwn ni ei gynnig i chi? Datblygiad.

Mae gennym lawer o gyfleoedd ar gyfer twf a dyrchafiad yn Teleperformance. Rydym yn neilltuo miloedd o oriau o hyfforddiant bob blwyddyn i helpu ein staff i ddatblygu eu set sgiliau a symud i rolau newydd.

Mae 96% o'n staff mewn rolau fel rheoli, cymorth gweithredol, TG a recriwtio wedi symud ymlaen o fewn y busnes. Buddion

Beth allwn ni ei gynnig i chi? Budd-daliadau.

  • Mynediad am ddim i'n rhaglen Budd-daliadau Ffordd o Fyw – sy'n cynnwys gostyngiadau, cynigion arbennig a bargeinion gweithwyr unigryw gan lawer o bartneriaid manwerthwr
  • Mynediad am ddim i'n rhaglen Cymorth i Weithwyr – 24/7/365
  • Mynediad am ddim i'n Canolfan Iechyd a Lles Rhyngweithiol Zest

 

 

 Company 

Teleperformance

Location 

Marianglas

Employment Hours 

Full Time

Employment Type 

Permanent

Salary 

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙