Dysgu Mwy

Rydym yn defnyddio ein cwcis a'n cwcis trydydd parti i wella ein gwasanaethau, cael ystadegau, i'ch galluogi i gofio'ch manylion mewngofnodi, ac i hwyluso'ch rhyngweithio â cyfryngau cymdeithasol. Drwy barhau i lywio, rydych chi'n rhoi caniatâd i ddefnyddio cwcis.

Er mwyn parhau i edrych ar ein gwefan yn Gymraeg, bydd angen i chi dderbyn defnyddio cwcis ar ein gwefan.

Croeso i Swyddi yng Ngogledd Cymru

Dechreuwch antur oes gyda'r swydd berffaith...

Geiriau allweddol / Teitl Swydd
Lleoliad
Pellter

Croeso i Swyddi yng Ngogledd Cymru

Dechreuwch antur oes gyda'r swydd berffaith...

Y safle orau ar gyfer Swyddi yng Ngogledd Cymru

Yma yn Swyddi yng Ngogledd Cymru, rydym yn frwd iawn dros ein cornel ni o'r byd - dyna pam rydym yn ymdrechu i ddod â'r swyddi diweddaraf gan rai o gyflogwyr blaenllaw'r rhanbarth, yn ogystal ag erthyglau ar gyngor gyrfaol, canllawiau lleoliad ac adnoddau defnyddiol sydd wedi'u teilwra i'ch helpu wrth i chi chwilio am eich swydd berffaith yng Ngogledd Cymru.

Mae yma olygfeydd godidog a phrydferth, cnydau mynyddig a thywod euraidd a byd sy'n llawn anturiaethau awyr agored a chwedlau hynafol ymhob twll a chornel – rhai yn unig o'r rhesymau niferus pam fod Gogledd Cymru'n le gwych i fyw a gweithio.

P'un ai ydych chi'n byw yma ar hyn o bryd, yn edrych i adleoli, neu'n ystyried teithio'n ddyddiol i Ogledd Cymru, rydym yn hysbysebu amrywiaeth o swyddi ledled y rhanbarth, o swyddi lefel mynediad i swyddi gweithredol a hynny ar draws sbectrwm eang o ddiwydiannau. Mae gennym swyddi yn y maes twristiaeth a lletygarwch, gwasanaethau manwerthu a phroffesiynol, gweithgynhyrchu, peirianneg ac adeiladu. Byddwn yn sicrhau na fyddwch yn colli allan ar y cyfleoedd gwaith mwyaf cyffrous.

Mae dod o hyd i'ch swydd berffaith yng Ngogledd Cymru newydd ddod yn haws! Beth ydych chi'n aros amdano? Dechreuwch eich chwiliad swydd yng Ngogledd Cymru heddiw

Cofrestrwch am rybuddion swyddi e-bost
Derbyn y swyddi diweddaraf yng Ngogledd Cymru yn uniongyrchol i'ch blwch post ynghyd â rhybuddion swyddi sydd wedi eu teilwra ar eich cyfer ar e-bost.
Blog
Darllenwch ein herthyglau newyddion, ein cyfleoedd gyrfa mwyaf cyffrous a chanllawiau lleoliad sy'n canolbwyntio ar sut brofiad yw byw a gweithio yng Ngogledd Cymru.
Cyngor Gyrfa
Derbyn cyngor arbenigol i wneud y gorau o'ch chwiliad swydd, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer eich CV a chyfweliadau, gyda'n Cyngor Gyrfa.
Rhybuddion swydd ar e-bost

Cofrestrwch i dderbyn ein swyddi diweddaraf yng Ngogledd Cymru trwy e-bost