Croeso i Swyddi yng Ngogledd Cymru

Dechreuwch antur oes gyda'r swydd berffaith...

Geiriau allweddol / Teitl Swydd
Lleoliad
Pellter

Croeso i Swyddi yng Ngogledd Cymru

Dechreuwch antur oes gyda'r swydd berffaith...

Y safle orau ar gyfer Swyddi yng Ngogledd Cymru

Yma yn Swyddi yng Ngogledd Cymru, rydym yn frwd iawn dros ein cornel ni o'r byd - dyna pam rydym yn ymdrechu i ddod â'r swyddi diweddaraf gan rai o gyflogwyr blaenllaw'r rhanbarth, yn ogystal ag erthyglau ar gyngor gyrfaol, canllawiau lleoliad ac adnoddau defnyddiol sydd wedi'u teilwra i'ch helpu wrth i chi chwilio am eich swydd berffaith yng Ngogledd Cymru.

Mae yma olygfeydd godidog a phrydferth, cnydau mynyddig a thywod euraidd a byd sy'n llawn anturiaethau awyr agored a chwedlau hynafol ymhob twll a chornel – rhai yn unig o'r rhesymau niferus pam fod Gogledd Cymru'n le gwych i fyw a gweithio.

P'un ai ydych chi'n byw yma ar hyn o bryd, yn edrych i adleoli, neu'n ystyried teithio'n ddyddiol i Ogledd Cymru, rydym yn hysbysebu amrywiaeth o swyddi ledled y rhanbarth, o swyddi lefel mynediad i swyddi gweithredol a hynny ar draws sbectrwm eang o ddiwydiannau. Mae gennym swyddi yn y maes twristiaeth a lletygarwch, gwasanaethau manwerthu a phroffesiynol, gweithgynhyrchu, peirianneg ac adeiladu. Byddwn yn sicrhau na fyddwch yn colli allan ar y cyfleoedd gwaith mwyaf cyffrous.

Mae dod o hyd i'ch swydd berffaith yng Ngogledd Cymru newydd ddod yn haws! Beth ydych chi'n aros amdano? Dechreuwch eich chwiliad swydd yng Ngogledd Cymru heddiw

Blog
Darllenwch ein herthyglau newyddion, ein cyfleoedd gyrfa mwyaf cyffrous a chanllawiau lleoliad sy'n canolbwyntio ar sut brofiad yw byw a gweithio yng Ngogledd Cymru.
Cofrestrwch am rybuddion swyddi e-bost
Derbyn y swyddi diweddaraf yng Ngogledd Cymru yn uniongyrchol i'ch blwch post ynghyd â rhybuddion swyddi sydd wedi eu teilwra ar eich cyfer ar e-bost.
Cyngor Gyrfa
Derbyn cyngor arbenigol i wneud y gorau o'ch chwiliad swydd, gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer eich CV a chyfweliadau, gyda'n Cyngor Gyrfa.
Rhybuddion swydd ar e-bost

Cofrestrwch i dderbyn ein swyddi diweddaraf yng Ngogledd Cymru trwy e-bost